top of page

Agencja Operowa ARTAGE

​Reprezentujemy artystów śpiewaków, reżyserów i muzyków w świecie operowym.

Naszą ambicją są produkcje na najwyższym światowym poziomie, z uwzględnieniem i poszanowaniem osobowości artystycznych.

 

Tomasz Pasternak

Zawodowo związany z marketingiem, badaniami rynkowymi i mediami społecznościowymi. Współtwórca i prezes Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Opery „Trubadur”, który przez wiele lat wydawał Kwartalnik „Trubadur”, poświęcony w całości sztuce operowej w Polsce i na świecie. Miłośnik opery, pasjonat charyzmatycznego śpiewu, a także wielkich artystycznie produkcji teatralnych. Recenzent i publicysta muzyczny. Aktywny uczestnik życia operowego w Polsce i za granicą. Kolekcjoner unikalnych nagrań. Wielbiciel kotów. 

 Opera Agency ARTAGE

We represent opera singers, directors and musicians in the world of opera.

Our ambition is to become a part of the highest level world productions, with all respect for individual artistic personalities.

 

Tomasz Pasternak

Professionally connected with marketing, market research, and social media. Co-founder and president of the Polish Opera Lover Club „Trovatore”, who for many years published the Quarterly "Trubadur", dedicated to opera in Poland and the world. An opera lover, the passionate of charismatic singing, and great theatrical production. Music reviewer and publicist. An active participant in opera life in Poland and abroad. Collector of unique classical and opera recordings. Cat devotee. 

Artage

+48 501 726 494 

e-mail: tomasz@aoartage.com

  • AO Artage - face
  • Kanał AO Artag e
  • Instagram Social Icon
bottom of page